0

სკოლის მისია

ავტორი: admin   ნანახია 1570-ჯერ   განთავსების თარიღი: 18-04-2013, 09:57
0

შპს „წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ შინაგანაწესი

ავტორი: admin   ნანახია 2431-ჯერ   განთავსების თარიღი: 18-04-2013, 09:52
 შპს „წმინდა ბარბარეს  სა­ხე­ლო­ბის მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სკო­ლის" შინაგანაწესი
0

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა 2012-2013 საწავლო წლისათვის

ავტორი: admin   ნანახია 1800-ჯერ   განთავსების თარიღი: 18-04-2013, 09:27

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა

2012-2013 საწავლო წლისათვის


0

შპს „წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ წესდება

ავტორი: admin   ნანახია 1553-ჯერ   განთავსების თარიღი: 18-04-2013, 08:56

შპს „წმინდა ბარბარეს სა­ხე­ლო­ბის მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სკო­ლის" წესდება