სასწავლო წლის კალენდარი

სასწავლო წლის კალენდარი

 1. 2017-2018  ასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები  
 2. II - Xკლასელებისათვის კალენდარი 175 სასწავლო დღეს მოიცავსპირველი სემესტრი გრძელდება 75  სასწავლო დღე (იწყება 2017 წლის 1სექტემბერს და მთავრდება 201წლის 30  დეკემბერს), ხოლო მეორე სემესტრი 100 სასწავლო დღე (იწყება 2018 წლის 15 იანვარს და მთარდება 2018 წლის  15 ივნისს.
 3. I კლასელებისათვის მოიცავს 150 სასწავლო დღეს: 15 სექტემბერი - 27 მაისი (155 სასწავლო დღე). XII კლასელებისთვის კი დღეს : 15 სექტემბერი - 20 მაისი(150 სასწავლო დღე)

4.  სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდ ღიანი სწავლებაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია:ა) თუ სკოლა გადაწყვეტს ყოველ დ ღიური საათ ობრივი ბად ის  განტ ვირთ ვას,  ბ) თუ გაუ თვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები(ამ შემთხვევაში სკოლა ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს სამინისტროს;)

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ (სამინისტროსთან შეთანხმებით).

5. გაკვეთილის ხანგრძლივობა II- XIკლასებში განისაზღვრება 45 წუთითხოლო პირველ კლასში 35 წუთით. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის   შემცირების მიზნით.

6. გაკვეთილებს შორის ერთი შესვენების ხანგრძლივობა  განისაზღვროს20 წუთით. დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა 5 წუთით 
დასვენების დღეები


1-ლი სემესტრი

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა
 • 30 დეკემბერი - 15 იანვარი  - საშობაო არდადეგები


მე-2 სემესტრი

 • 19 იანვარი- ნათლისღება
 • 3 მარტი - დედის დღე
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე
 • 8 მარტი- 15 მარტი გაზაფხულის არდადეგები
 • 9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე
 • სააღდგომო არდადეგები (წითელი პარასკევიდან მომდევნო კვირის სამშაბათამდე)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე
 • 12 მაისი - ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე
 • 26 მაისი - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე


скачать dle 12.1

Template not found: /templates/synergy-utf8/login.tpl