შპს ,,წმინდა ბარბარეს სახელობის  სკოლის“მისია ეფუძნება ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს და მიმართულია აღზარდოს მაღალი აკადემიური განათლების, ინტელექტუალური, ზნეობრიბად სრულყოფილი, დემოკრატიული ღირებულებების მქონე, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქეები. სკოლა ორიენტირებულია შექმნას უსაფრთხო და კონკურენტუნარიანი გარემო და უზრუნველყოს მოსწავლეები, თბილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ცოდნა და უნარები, რათა ადვილად შეძლონ საკუთარი ადგილის დამკვიდრება საზოგადოებაში.

Template not found: /templates/synergy-utf8/login.tpl