წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა » სახელმძღვანელოები » გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა 2012-2013 საწავლო წლისათვის
0

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა 2012-2013 საწავლო წლისათვის

თარიღი: 18-04-2013, 09:27  

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა

2012-2013 საწავლო წლისათვის


I კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

ბუნება

ბაკურ სულაკაური

კვანტალიანი

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

დონე I

 

 

 

 

 

 


II კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

ბუნება

ბაკურ სულაკაური

კვანტალიანი

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

დონე II

 

 

 


III კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

ბუნება

ახვლედიანი, ბლიაძე

კვანტალიანი

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

დონე III

 

 

 

 

 

 


IV კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

ბუნება

ბაკურ სულაკაური

ახვლედიანი, ბლიაძე

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

დონე III

რუსული

,,ოცდამეერთე"

ბარსეგოვა, ბოლდაკოვა. დ-1

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

შპს ,,გამომცემლობა სიდი ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

 

 

 

 

 

 

 


V კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

ბუნება

ბაკურ სულაკაური

ახვლედიანი, ბლიაძე

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

დონე IV

რუსული

,,ოცდამეერთე"

ბარსეგოვა, ბოლდაკოვა. დ-3

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიოგენე

 

ჩვენი საქართველო

,,ლოგოს პრესი"

სურგულაძე, სამხარაძე

 

 

 

 

 

 


VIკლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

ბუნება

ბაკურ სულაკაური

ახვლედიანი, ბლიაძე

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

დონე V

რუსული

,,ოცდამეერთე"

ბარსეგოვა, ბოლდაკოვა. დ-4

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიოგენე

 

ჩვენი საქართველო

,,ლოგოს პრესი"

სურგულაძე, სამხარაძე

 

 

 

 

 

 


VII კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

გეოგრაფია

,,კლიო"

ელიზბარაშვილი, დავითაშვილი

ბიოლოგია

ბაკურ სულაკაური

მაყაშვილი

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

new inspiration A1

რუსული

,,არტანუჯი"

ლორთქიფანიძეს2

ისტორია

,,ბაკურ სულაკაური"

ფირცხალავა, სანიკიძე

 

 

 

 

 

 


VIII კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

გეოგრაფია

,,კლიო"

ელიზბარაშვილი, დავითაშვილი

ბიოლოგია

,,კლიო"

მაყაშვილი

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

new inspiration A2

რუსული

,,არტანუჯი"

ლორთქიფანიძეს3

ფიზიკა

,,დიოგენე"

ტატიშვილი

ისტორია

,,ბაკურ სულაკაური"

ფირცხალავა, სანიკიძე

qimia

 

 

 

 

 

 

 

 


IX კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

გეოგრაფია

,,კლიო"

ელიზბარაშვილი, დავითაშვილი

ბიოლოგია

,,კლიო"

მაყაშვილი

ხელოვნება

,,მერიდიანი"

მაჭარაშვილი

მუსიკა

,,წყაროს თვალი"

ოთიაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

new inspiration A2+

რუსული

,,არტანუჯი"

ლორთქიფანიძეს4

ფიზიკა

,,დიოგენე"

ტატიშვილი

სამოქალაქო განათლება

,,ბაკურ სულაკაური"

ტალახაძე, ქალდანი

ქიმია

,,ინტელექტი"

ვარდიაშვილი

ისტორია

,,ბაკურ სულაკაური"

ფირცხალავა, სანიკიძე

 

 

 

 

 

 


X კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

გეოგრაფია

,,კლიო"

ელიზბარაშვილი, დავითაშვილი

ბიოლოგია

,,კლიო"

მაყაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

gateway A2

რუსული

,,არტანუჯი"

ლორთქიფანიძეს5

ფიზიკა

,,დიოგენე"

ტატიშვილი

ქიმია

,,ინტელექტი"

ვარდიაშვილი

ისტორია

,,ბაკურ სულაკაური"

ფირცხალავა, სანიკიძე

სამოქალაქო განათლება

,,საქართველოს მაცნე"

მეიფარიანი, მიქიაშვილი

 

 

 


XI კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

გეოგრაფია

,,კლიო"

ელიზბარაშვილი, დავითაშვილი

ინგლისური

,,მაკმილანი"

gatevay B1

რუსული

,,არტანუჯი"

ლორთქიფანიძეს6

ქიმია

,,ინტელექტი"

ვარდიაშვილი

ფიზიკა

,,დიოგენე"

ტატიშვილი

ისტორია

,,ბაკურ სულაკაური"

ფირცხალავა, სანიკიძე

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XII კლასი


საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

ქართული ენა

შპს ,,სწავლანი"

როდონაია

მათემატიკა

,,ინტელექტი"

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

გეოგრაფია

,,კლიო"

 

ბიოლოგია

,,კლიო"

 

ინგლისური

,,მაკმილანი"

gateway B1+

რუსული

,,არტანუჯი"

ლორთქიფანიძეს7

ფიზიკა

,,დიოგენე"

 

ისტორია

 

 

ქიმია

,,ინტელექტი"